ตู้เสื้อผ้าถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญที่ทุกบ้านจะต้องซื้อมาไว้ในบ้าน โดยการที่เราจะเลือกซื้อตู้เสื้อผ้ามาไว้ในบ้านนั้น เราย่อมจะต้องให้ความสำคัญถึงความแข็งแรงว่าเป็นของที่แข็งแรงทนทานมากน้อยเพียงใด เนื่องจากตู้เสื้อผ้าแต่ละชิ้นมาจากวัสดุที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นย่อมส่งผลให้ความแข็งแรงทนทานไม่เท่ากัน โดยวิธีดูว่าแบบไหนแข็งแรงนั้นเราเอารายละเอียดมาฝากท่านแล้ว

เทคนิคการพิจารณาว่าตู้เสื้อผ้าที่เราได้เลือกซื้อมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน เราจะต้องดูว่าทำมาจากอะไร หากทำมาจากไม้อัด แสดงว่าเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ จะต้องดูว่าวัสดุที่ใช้ในการห่อหุ้มไม้อัดนั้นมีความคงทนแข็งแรงมากพอที่จะไม่ก่อให้เกิดการรั่วซึมหรือไม่ เพราะให้เราแน่ใจว่าความชื้นเข้าถึงไม่ได้ แต่หากทำมาจากชิ้นไม้ทั้งชิ้น โดยเฉพาะไม้เนื้อแข็ง ก็ย่อมเป็นตู้เสื้อผ้าที่มีความแข็งแรงทนทานกว่าตู้เสื้อผ้าที่ทำมาจากวัสดุอื่น