ที่อยู่อาศัยยุคใหม่นั้นนิยมเลือกใช้ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์กันมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะตู้เสื้อผ้าบานสไลด์นั้นไม่เปลืองพื้นที่เหมือนกับตู้เสื้อผ้าที่เป็นแบบประตูเปิดออกมา โดยทั่วไปแล้วตู้เสื้อผ้าที่เป็นแบบประตูเปิดออกมานั้น เราจะต้องเว้นระยะเอาไว้ข้างหน้าเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถเปิดปิดประตูได้สะดวกเมื่อต้องการหยิบของ ทำให้เราเสียพื้นที่หน้าตู้ไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่สำหรับตู้เสื้อผ้าบานสไลด์นั้น เราแทบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเว้นพื้นที่หน้าตู้เอาไว้มากมายเหมือนกับตู้เสื้อผ้าทั่วไป

ด้วยการที่ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์นั้น เราสามารถสไลด์เพื่อเปิดปิดโดยหยิบของได้สะดวกสบาย ซึ่งจะไม่กินพื้นที่หน้าตู้ ทำให้เราสามารถหยิบจับของได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มีพื้นที่ใช้สอยในบ้านเหลือ เราก็สามารถใช้พื้นที่ทำอย่างอื่นได้อีกด้วย ทั้งนี้ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์นั้นยังออกแบบมาสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ไม่เพียงเก็บเสื้อผ้าอย่างเดียว แต่ยังสามารถใช้เก็บรองเท้า สิ่งของในบ้านและของใช้อื่นๆให้เป็นที่เป็นทางได้อีกด้วย